PONTOS ELSZÁMOLÁS, ELSZÁMOLTATÁS

Ahhoz, hogy Önök a kötelezettségeket (közös költség, közmű, rendkívüli előírások) és a pénzügyi teljesítésket nyomon tudják követni folyamatosan könyveljük a társasház és az ingatlanok folyószámláját. A pontos nyilvántartás lehet csak az alapja annak, hogy a terveiket a gazdasági lehetőségeik szerint alapozhassák meg.

A társasház pénzügyi működésének folyamatos, pontos vezetése alapvető feladatunk. Természetesen a társasházi és tulajdonosi folyószámlákat folyamatosan könyveljük. A tulajdonosok a saját ingatlanuk egyenlegét, folyószámláját az on-line felületeken tudják elérni. Ezeket legkésőbb 2-4 hetente frissítjük. A Számvizsgáló Bizottságok részére automatikusan havonta készítünk jelentéseket, melyeket szintén az on-line felületeken tudnak elérni. De természetesen ők bármikor betekinthetnek a társasház könyvelésébe, ellenőrizhetik a számlákat és a pénzforgalmat.

Fontosnak tartjuk a kintlevőségek azonali kezelését is.
A tulajdonosi tartozások veszélyeztetik a társasház napi működését, akadályozhatják a számlák időben történő kifizetését, a tervezett beruházások megvalósítását késleltetik
A havonta, folyamatosan ellenőrzött tulajdonosi egyenlegek alapján mindn alkalommal megtesszük a szükséges lépéseket. Ez egy többlépcsős folyamat, mely emlékeztetők megküldésétől indulva, a jogi úton keresztül, végső esetben a végrehajtásig terjedhet. Minden egyes ügyben végig visszük a folyamatokat, annak érdekében, hogy a hátralék rendezésre kerüljön.

GYORS SEGÍTSÉG "VÉSZHELYZETBEN"

Ha csőtörés van, vagy kisül egy biztosíték, ha a szél beverte az ablakot, ha megsérül a burkolat, ne Önöknek kelljen szakemberek után szaladgálniuk, mi segítünk. Meglehetősen tág ismerettségi körrel rendelkezünk különböző iparosok között, igy tőlünk független, minden igényszinten és árfekvésben tudunk iparosokat ajánlani.

A probléma jelentkezésekor - ha arra van idő és lehetőség - a társasház gondnokával együttműködve femérjük a hibát, a problémát. Sok esetben már tudunk egy előzetes véleményt adni, hogy milyen szakemberre, szakcégre lehet szükség a javítás során. Ezek a szakemberek, szakcégek tőlünk mindenben esetben függetlenek, azonban a eddigi együttműködések biztosítják, hogy megbízható, nagy szakismerettel rendeleznek. Ez biztosítja, hogy megfeleően, a lehető legkisebb beavatkozással, járulékos kárral hárítsák el a hibákat.

Természetesen a káreset - társasház biztosításán keresztül - biztosítóval történő elszámolását is tudjuk segíteni. Információt tudunk adni és segítjük a bejelentés folyamatát.

TERVSZERŰ FELÚJÍTÁS, RENOVÁLÁS

A tulajdonosok túlnyomó többségének a legféltettebb vagyontárgya a saját lakása, mégis nagyon sok esetben kevés figyelmet forditanak rá. Pedig elég egy kisebb figyelmetlenség, (pl.: az elektromos hálózat túlterhelése miatti tűz, vagy csőrepedés okozta beázás stb.) és akár milliós kárt lehet elszenvedni.

Munkánkat legjellemzőbben műszaki szemlélettel végezzük. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a társasházak műszaki állapotának nyomonkövetésére, a bekövetkezett meghibásodások hatékony elhárítására és a jövőbeni biztonságos működés alapjainak megteremtésére. Olyan pénzügyi környezet megteremtésére törekszünk, mely biztosítja a társasházak nyugodt működését most és a jövőben is. Olyan éves programot és költségvetést készítünk és terjesztünk a tulajdonosok elé, mely visszaigazolja "tulajdonos szemléletű" munkánkat.

ONLINE FELÜLETEK

A tulajdonosokkal való folyamatos kapcsolattartásban kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az online eszközök (e-mail, honlap, hírlevél) alkalmazását. Több esetben ez a leghatékonyabb eszköz az értesítések, hírdetmények gyors eljuttatásához. Ezért minden általunk kezelt társasháznak biztosítunk saját, védett, folyamatosan frissített honlapot.

  • A tulajdonosi folyószámlák folyamatos követésére.
  • A havi könyvelési zárásokkal párhuzamosan frissítésre kerülnek, így a tulajdonosok a egyenlegüket folyamatosan nyomon követhetik.
  • Innen több évre visszamenőlegesen letölthetik a díjbekérőket is.
  • Elérhetőek a társasház alap dokumentumai (alapító okirat, SZMSZ, házirend, biztosítási kötvény, stb.).
  • Elérhetőek azok a dokumentumok, melyek a működés során keletkeznek, a mindenkori közgyűlések anyagai, határozatok könyve, stb.
  • Lehetőség van szavazások, fórumok lebonyolítására.
  • A hibabejelentés esetében, a fórumhoz hasonlóan van mód kommunikációra.
  • Az internetes rendszerünk segítségével folyamatosan követjük a hátralékokat és igény esetén ennél a társasháznál is meg tudjuk oldani a hátralék határhoz igazított SMS és e-mail emléketető automatikus üzenetküldést.
  • A számvizsgáló bizottságnak külön elkülönített felületet biztosítunk a kommunikációra és a pénzügyi ellenőrzés végzé