KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:

Miért van szüksége egy Társasháznak közös képviselőre?

A Társasház működésének, és az üzemeltetés szerves részét képező műszaki, jogi és gazdasági feladatok összehangolásának felelőse a közös képviselő. A közgyűlés felhatalmazása alapján megszervezi a Társasház üzemeltetését, és karbantartási feladatait, felügyeli a tervezett felújításokat, illetőleg az épület folyamatos felújítási fázisaira, a Társasház pénzügyi gazdálkodására és a közös tulajdonú épületrészek lehetőség szerinti hasznosítására javaslatokat állít össze. A társasház-kezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához szükséges a Társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági, műszaki és jogi követelmények alapos ismerete.

Milyen feladatai vannak a közös képviselőnek?

A közös képviselő tevékenysége (kötelessége): a Társasház működtetésén belül a közgyűlések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. Feladata a folyamatos, biztonságos üzemeltetés, ideértve a hibaelhárítások elvégeztetése, ellenőrzése, valamint a benyújtott számlák tartalmi ellenőrzése. Az éves költségvetési terv javaslatának kidolgozása, a tervben szereplő számadatok alapjául szolgáló tételekhez árajánlatok beszerzése . Az előző évi tevékenységről szóló beszámoló és pénzügyi elszámolás közgyűlés elé terjesztése. Minden tőle telhető szükséges intézkedés megtétele a közös költség hozzájárulások beszedése érdekében, biztosítva a Társasház biztonságos, és stabil működőképességét. A hátralékos tulajdonosokkal szemben a szükséges jogi lépések megtétele a közös költség hátralékok behajtása érdekében.

Mit tud tenni a közös képviselő, ha valaki nem fizeti a közös költséget?

A közgyűlés által meghatározott összegű közös költség befizetéseket a tulajdonosoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a Társasház folyamatosan működhessen. A közös képviselő az alábbi lépéseket teheti a közös költség behajtásával kapcsolatban:

  • 3 hónap elmaradás esetén írásban (ajánlott + tértivevény levélben) felszólítás küldése
  • amennyiben a felszólítás eredménytelen, úgy ügyvédi felszólító levél kerül kiküldése
  • amennyiben ez is eredménytelen, úgy fizetési meghagyás beadására kerül sor
  • legvégső soron a bírósági végrehajtás is megtörténhet

Három havi tartozás elérése esetén közgyűlési felhatalmazással - illetve ha a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatában a közös képviselőt felhatalmazták önálló hatáskörben is -, a tartozó tulajdonos ingatlanának jelzáloggal történő megterhelése (végrehajtással egyidejűleg!), megakadályozva azt, hogy a hátralékos tulajdonos az albetétjét eladja, és tartozását ne rendezze a Társasház felé.

Mi a teendő, ha közös területen illetve a lakáson belül valamilyen műszaki problémát észlelünk?

Haladéktalanul értesíteni kell a közös képviselőt, akinek feladata, hogy amennyiben az észlelt probléma közös tulajdonra vonatkozik, úgy azonnal intézkedjen a hiba kijavíttatásáról, és az esetleges további károk megelőzéséről.

Miért hasznos, ha a közös képviselő évente a Társasház részére egy jól átgondolt és körültekintően megtervezett költségvetést készít?

A Társasház tervszerű, ésszerű, költséghatékony, és minden szempontból szabályos gazdálkodásában kiemelt jelentősége van a pénzügyi tervezésnek. A költségvetésnek mindenek előtt az üzemeltetés biztonságát kell szolgálnia a törvényesség betartásával, a költségek tulajdonosok közötti igazságos elosztásával és a rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb források ésszerű felhasználásával.

Milyen előnyökkel jár az egyéni vízóra felszerelése?

A lakáson belüli mellékvízmérő előnye, hogy a Társasház bekötési vízmérőjén mért fogyasztás díjából levonásra kerül az egyes külön tulajdonok mellékvízmérők szerinti fogyasztása. Tehát a Társasház nem fizeti a mellékvízórával felszerelt lakások egyéni fogyasztását, a vízórával rendelkező lakás tulajdonosa így pontosan nyomon követheti az általa elhasznált víz mennyiségét. A vízórás lakások tulajdonosainak érdeke, hogy ne történjen felesleges, pocsékoló vízfogyasztás, amely azzal az előnnyel párosul, hogy csak a ténylegesen elfogyasztott vízmennyiséget számlázza feléjük a Díjbeszedő Rt. Így gyakorlatilag minden mellékvízórával felszerelt lakástulajdonos maga határozhatja meg a havi víz-csatorna kiadásait. A külön mérési lehetőség igénybevételéhez szükséges, hogy a Fővárosi Vízművek Rt.-vel a tulajdonos egy külön szolgáltatási szerződést kössön.