• Több, mint 10 éve foglalkozunk társasházak kezelésével
 • Jelenleg 5 állandó és több külsős munkatárs
 • Megfelelő szakmai és infrastrukturális háttér
 • Folyamatos fejlesztések a jövőbeni fejlődéshez

Cégünk, a Szimmetria Magyarország Kft. immár több, mint 10 éve foglalkozik társasházak közös képviseletével, társasház kezeléssel. Az elmúlt évek alatt kellő tapasztalatra és szakmai rutinra tettünk szert, valamint a kialakított infrastrukturális háttér megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy magas színvonalú, tulajdonos szemléletű munkát végezhessünk.
Jelenleg 5 fő állandó munkatárs mellett, több külsős munkatárs bevonásával (pl. a könyvelési, épület felügyeleti feladatok esetében) látjuk el a feladatainkat.

Minden társasház esetében, így az Önök esetében is arra törekszünk, hogy egy állandó épület menedzserrel álljanak kapcsolatban, aki mindig átlátja az épületet és a történéseket.

Társasház-kezelési stratégiánk

 • Tulajdonosi szemlélet
 • Pontos elszámolás, elszámoltatás
 • Hatékony, hiteles kommunikáció

A társasházakban munkánkat az Alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a közgyűlések határozatai keretei között végezzük. Munkánknak vannak olyan területei melyek alapvetőek, megbízásunk esetén azonnalli kezdéssel, rendszeresen, pontosan és átláthatóan végezzük el.
A rendszeresen és szükségszerűen megtartott közgyűlések során - a megfelelő előkészítés alapján - Önökkel közösen meghozott döntések végrehajtása során a társasház, a tulajdonosok közös érdekeit tartjuk elsődlegesnek.
Természetesen mindig vannak rendkívüli intézkedést igénylő feladatok. Ekkor - kármentés esetén - azonnal intézkedünk vagy a Számvizsgáló Bizottsággal közösen hozott gyors döntések alapján oldjuk meg ezeket a felmerült problémákat.

Mindenkor igyekszük a társasház működésének folyamatait nyomonkövetni és azokra gyors, hatásos megoldásokat biztosítani.

Az általunk vállalt főbb feladatcsoportok:

 • a társasház képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a Szervezeti társasház működésének biztosítása, ezzel kapcsolatos teendők ellátása;
 • gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • közmű/hődíj elszámolások havi rendszerességgel történő készítése, megfelelő szakmai tapasztalatunk és felkészültségünk van a távleolvasóval rendelkező társasházak esetében is a fogyasztási adatok begyűjtésére és feldolgozására;
 • a társasház épületének folyamatos felügyelete, műszaki felügyelet, munkafolyamatok szervezése, teljesítések minőségi ellenőrzése;
 • biztonsági rendszerek felügyelete;
 • nyilvántartási feladatok;
 • garanciális, jótállási és szavatossági ügyek intézése;

További vállalt feladatok a társasházi törvény és vonatkozó előírásokon felül:

 • megfelelő mértékű szakmai felelősség biztosítás és annak folyamatos fenntartása;
 • munkanapokon hetente legalább 2 alkalommal személyes ellenőrzés, az üzemeltetési szolgáltatások, a társasház működésének folyamatos ellenőrzése;
 • telefonos, email, fax elérhetőség biztosítása munkanapokon;személyes fogadó óra tartása irodánkban, igény esetén, esetenként a Társasház területén;
 • a Számvizsgáló Bizottság részére a fentieken túl 24 órán át biztosítunk telefonos elérhetőséget rendkívüli esetekre;
 • korszerű internetes felületet biztosítunk a tulajdonosok számára, ahol a kapcsolattartáson keresztül, minden a társasházat érintő információ folyamatosan frissítve elérhető.

Tulajdonosi szemlélet

 • Üzemeltetés szakszerű, hatékony megszervezése, ellenőrzése
 • Társasház igényeihez, lehetőségeihez illeszkedő szolgáltatás szervezése, SZB-vel együttműködve a szolgáltatók kiválasztása, megfelelő ár/érték arány alapján
 • Szerződött partnerek folyamatos kontrollálása (függetlenség miatt nagy hatékonyság)
 • Szolgáltatók mellett hetente több alkalommal helyszíni ellenőrzés, szükség esetén gyors beavatkozás a folyamatokba

 

Megfelelő szakmai kompetenciákkal és tapasztalattal bírunk, hogy magas szintű műszaki felügyeletet biztosítsunk a társasházak részére, így - ha azt a társasház közössége igényli - biztosítani tudjuk a társasházak műszaki üzemeltetését is. Ennek keretében elvégezzük:

 • a társasházi munkafolyamatok ellenőrzését, folyamatos figyelemmel kísérését, havi beszámolók készítését;
 • az épület és a gépészeti rendszerek állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, havi beszámoló készítése;
 • teljesítések során igénybe vett alvállalkozók ellenőrzése (lift, kazán, stb.), munkák átvétele, igazolása;
 • az épület biztonságtechnikai, tűzvédelmi rendszerének felügyelete;
 • lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadéktárolás, stb.) esetén figyelmeztetése;
 • TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartási) terv készítése, egyeztetés, végrehajtásának ellenőrzése;
 • épület ellenőrzése naponta, hetente, havonta az előírt Létesítmény Ellenőrzési Lista alapján;
 • felújítási terv készítése;
 • nyilvántartások, jelentések összeállítása a közös képviselet kérésére;
 • kulcskezelés, nyilvántartás
 • kisebb karbantartási-, hibajavítási feladatok elvégzése a közös területeken (izzócsere, zárcsere, stb.)

De a társasház közösségének döntése alapján akár a meglévő üzemeltetői csoporttal való együttműködést is vállaljuk, vagy azt is, hogy új, pályázat útján kiválasztott, de tőlünk minden szempontból független vállalkozások megbízásával végezzék az üzemeltetői feladatokat (gondnoki, takarítás, karbantartói feladatok, tervezett és rendkívüli
karbantartások/felújítások, stb.).

Jelenleg kezelt társasházak kapcsán kiterjedt vállalkozás körrel állunk kapcsolatban (gyengeáramú, gépészeti, tűz- és gázjelző készülék rendszeres és rendkívüli karbantartásának elvégzésére, kazán-karbantartás és kazánfelügyelet, takarítás és a kertgondozás vonatkozásában is) akiket az eddigi munkájuk alapján szívesen bemutatunk Önöknek is, de társasházuk esetében is, szerződéskötést csak egy nyílt pályáztatást követően javaslunk kötni. Természetesen feladatunknak tekintjük ennek megszervezésére és menedzselésére. Lebonyolítjuk a megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkező vállalkozók, vállalkozások pályáztatását, kiválasztását. Tapasztalatainkat és szakértelmünket az üzemeltetés és a bevont vállalkozók folyamatos ellenőrzése, magas minőségi munka megszervezése és megkövetelése során, vállalásunk részeként nyújtjuk a társasházak részére.

Kommunikáció:

 • Személyesen irodánkban vagy társasház területén
 • Telefonon
 • E-mailben
 • On-line – társasház webes felületén (jogosultsággal védett felület)
 • Személyes jelenlét a társasházban hetente legalább 2-3 alkalommal
 • További fejlesztések – mobil kommunikációs felületek

A hatékony, tulajdonos szemléletű, átlátható működés elengedhetetlen feltételének tarjuk egy folyamatosan fejlesztett internetes közösségi elektronikus felület, honlap üzemeltetését. Ennek használata során lehetőség van:

 • A tulajdonosi folyószámlák folyamatos követésére.
 • A havi könyvelési zárásokkal párhuzamosan frissítésre kerülnek, így a tulajdonosok a egyenlegüket folyamatosan nyomon
  követhetik.
 • Innen több évre visszamenőlegesen letölthetik a díjbekérőket is.
 • Elérhetőek a társasház alap dokumentumai (alapító okirat, SZMSZ, házirend, biztosítási kötvény, stb.).
 • Elérhetőek azok a dokumentumok, melyek a működés során keletkeznek, a mindenkori közgyűlések anyagai, határozatok könyve, stb.
 • Lehetőség van szavazások, fórumok lebonyolítására.
 • A hibabejelentés esetében, a fórumhoz hasonlóan van mód kommunikációra.
 • Az internetes rendszerünk segítségével folyamatosan követjük a hátralékokat és igény esetén ennél a társasháznál is meg tudjuk oldani a hátralék határhoz igazított SMS és e-mail emléketető automatikus üzenetküldést.
 • A számvizsgáló bizottságnak külön elkülönített felületet biztosítunk a kommunikációra és a pénzügyi ellenőrzés végzésére.