Felhasznált idézetek forrásai:

Ady Endre emlékfüzet a zilahi és érmindszenti ünnepekről 1924. július 20. és 21. Szerk. Nagy Sándor. Zalău-Zilah, 1924.

Ady Endre levelei. Szerk., szöv. gond. Belia György, http://mek.oszk.hu/06000/06054/06054.htm

Ady Endre összes prózai munkái. Ady Endre összes költeményei. http://www.intratext.com/HUN/

Ady Endre összes novellája. szerk. Bustya Endre. Szépirodalmi, Budapest, 1977. 

Ady  Endre születésének 80. évfordulójára. Nagybánya Tartományi Néptanács, 1957.

Ady Lajos: Ady Endre. Amicus, (Budapest), 1923.

Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady. Akiről az érmindszenti levelesláda beszél. Béta Irodalmi Rt., Budapest, 1942.

Ady-ünnepségek Zilahon és Érmindszenten. Huszadik Század 1924. július http://www.huszadikszazad.hu/1924-julius/kultura/ady-unnepsegek-zilahon-es-ermindszenten

Babus Antal: Ady Endre széttépett Bibliájának háttáblája. In: Biblia Sacra. A könyv, "mely örök életet ád". Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2008. 261.

[Boncza Berta] Csinszka: Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. Kelenföld, (Budapest), 1990.

Bölöni György: Az igazi Ady. Szikra, Budapest, 1947.

[Bölöni Györgyné] Itóka: Ady Párizsban. Kriterion, Bukarest, 1977 (Téka).

F. Csanak Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés. Csokonai Mihály-levelezés. Ady Endre-gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára (MTAKK), Budapest 1967. http://real-eod.mtak.hu/85/1/KEZIRATKAT_03.pdf

E. Csorba Csilla: A portrévá lett arc. Ady Endre összes fényképe. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2008.

Dankó Imre: Az Ady-fejfa sorsa. In. Élet és Világ. Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére. Szerk. Lakner Lajos. Debreceni Irodalmi Múzeum, Debrecen, 1997, 143-150. http://www.derimuzeum.hu/files/konyvtar/MEGY_HAJB_Sk_07_Elet.pdf

Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady életéből. Pantheon, Budapest, 1939.

Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek. Legendaoszlató emlékezések és dokumentumok Ady Endre váradi életéről. Gondolat, Budapest, 1983.

Emlékezések. Sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1967 (Irodalmi Múzeum).

Földessy Gyula: Ady-élmények. Nyugat 1923. 15-16. szám http://epa.oszk.hu/00000/00022/00342/10386.htm

Franyó Zoltán: Ady-emlékek. Igaz Szó 1957. november

Hatvany Lajos: Ady a kortársak között. Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez. Genius, Budapest, [1928].

Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai. MTA Irodalomtörténeti Intézet, Budapest, 1957 (Új Magyar Múzeum).

Hetey Zoltán: Ady Bandi - Ady Endre. Stádium, Budapest, [1942].

Juhász Gyula összes versei. http://mek.oszk.hu/00700/00709/html/

Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről I-V. Akadémiai, Budapest, 1961, 1974, 1987, 1990, 1993. (Új Magyar Múzeum) (KM. I-V.)

Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról. Gondolat, Budapest, 1974.

Móricz Zsigmond: Adyról. (Felolvasás az Ady-ünnepen). Nyugat 1923. 23. szám http://epa.oszk.hu/00000/00022/00348/10512.htm

Az Országos Széchényi Könyvtár történetének kronológiája. Szerk. Rácz Ágnes. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), megjelenés alatt.

Papp Viktor: Ady-emlékek. Kézirat. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára, é. n. Irod 2r. 75. 105.

Révész Béla: Ady életéről, verseiről, jelleméről. Béta Irodalmi Intézet, Budapest, 1924.

Révész Béla Ady trilogiája. Nova Irodalmi Intézet, (Budapest), 1935.

Rippl-Rónai József: Ady Endre szemei. (Felolvasás az Ady-ünnepen). Nyugat 1923. 23. szám http://epa.oszk.hu/00000/00022/00348/10519.htm

Rockenbauer Zoltán: Márffy. Életműkatalógus. Makláry Artworks Kft., Budapest-Paris, 2006, 220.

Sára Péter: Ady Endre relikviái. Kézirat. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), é. n.

Schweitzer Pál: Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához. Irodalomtörténet. 1977.  4. 926-958 .

Tabéry Géza: A csucsai kastély. Erdélyi Egyetemes Könyvtár, Nagyvárad, 1941.

Tiborc Zsigmond: Ady Endre felvétele a szabadkőműves páholyba. Irodalomtörténeti Közlemények 1960/1. 71. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00211/pdf/itk_1960_1_066-071.pdf

Vende Aladár: Bihar vármegye népe. In. Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad. Szerk. Borovszky Samu. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1901. http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0005/8.html

Vitályos László: Ady-Léda-Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 1977.

Ady lapkivágat-gyűjtemény, sajtófigyelő. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)

Kovalovszky Miklós Ady Endrével kapcsolatos lapkivágat-gyűjteménye. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)

Papp Viktor Ady Endrével kapcsolatos lapkivágat-gyűjteménye. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Kézirattára, K 17

Aurel Popp [Papp Aurél] személyi fondja, 31. sz., 47. cs. Románia Országos Levéltára Szatmár Megyei Igazgatóság

Vezér Erzsébet Ady Endrével kapcsolatos lapkivágat-gyűjteménye. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)

Vincze Géza Ady Endrével kapcsolatos lapkivágat-gyűjteménye. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára

Felhasznált képek lelőhelyei:

Ady Endre Emlékmúzeum, Nagyvárad

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára

Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti és Relikviatára